algemene voorwaarden

Op uw toegang tot onze website en uw gebruik ervan zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.
Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: hello@hiboo.be

Onze algemene verkoopvoorwaarden

Op uw toegang tot onze website en uw gebruik ervan zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.
Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: hello@hiboo.be

Hiboo 1: Informatie over Hiboo

Dag schat
Hoofdkantoor gevestigd te 56 Rue Armand Campenhout - 1050 Elsene, België met ondernemingsnummer BE0723768468.
Tel: +32 488 87 44 86 E-mail: hello@hiboo.be

De Site vormt een platform bedoeld voor het online ontdekken, verkopen en kopen van producten die uw slaap verbeteren (hierna de “Service”).

Elke vraag of klacht met betrekking tot de Site, deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “CGU”), de algemene verkoopvoorwaarden (hierna “CGV”), het privacycharter (hierna het “Charter”) en het beleid met betrekking tot cookies (hierna het “Cookiebeleid”) kan worden verzonden naar HIBOO sprl op het hierboven vermelde adres of op het volgende e-mailadres: hello@hiboo.com.

Hiboo 2: Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

Toegang tot de Site is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, het Charter, het Cookiebeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Bijgevolg impliceert de toegang tot de Site de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker (hierna “de Gebruiker”) van deze Algemene Voorwaarden, het Charter en het Cookiebeleid.

Deze Algemene Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden, het Cookiebeleid en het Charter regelen uitsluitend de relatie tussen de Gebruiker en HIBOO sprl met betrekking tot het gebruik van de Site en de Dienst. Ze kunnen op elk moment op de Site worden geraadpleegd.

Hiboo 3: Geldigheid van het aanbod

De producten verkocht door de firma Hiboo zijn bedoeld voor consumenten met een afleveradres in België voor gratis levering en in Europa voor het aanvragen van een transportofferte. Artikelen worden verkocht zolang de voorraad strekt aan klanten die aan dit geografische criterium voldoen.

De door Hiboo verkochte producten zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en de wederverkoop van artikelen aangekocht op de site www.hiboo.be is verboden.

In geval van ontvangst van een bestelling waarvan een product op het moment van levering niet beschikbaar blijkt te zijn, verbindt het bedrijf Hiboo zich ertoe de klant hiervan op de hoogte te stellen en hem zo snel mogelijk een nieuwe leveringsdatum aan te bieden of een terugbetaling binnen een termijn van maximaal 2 dagen na het annuleringsverzoek van de bestelling.

Hiboe 4: Prijs

De prijzen aangegeven op de site www.hiboo.be zijn aangegeven in euro, inclusief BTW (alle belastingen inbegrepen).

Prijzen zijn inclusief de milieubijdrage van € 17. Het is van kracht sinds 01/01/21 en wordt gebruikt om de kosten van de inzameling, verwerking en demontage van gebruikte matrassen te dekken.
Meer informatie op www.valumat.be

Als het geldende BTW-tarief zou worden gewijzigd, kunnen de prijzen van de artikelen dienovereenkomstig worden gewijzigd, zonder dat de klant hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld.

Hiboo behoudt zich het recht voor om zijn prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment te wijzigen. De facturering gebeurt tegen het tarief dat geldt op het moment van registratie en aanvaarding van de bestelling.

De producten blijven eigendom van Hiboo tot de volledige betaling van de bestelling. Deze prijs is in zijn geheel en in maximaal twee termijnen betaalbaar: een aanbetaling gevolgd door betaling van het saldo (tenzij er sprake is van een specifiek betalingssysteem in meerdere termijnen).

Hiboo behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren of niet te valideren waarvoor de betaling van deze bestelling of een eerdere bestelling van de klant een geschil zou opleveren.

Acties, promoties, uitverkoop kunnen niet worden gecombineerd.

Bij levering buiten de Europese Unie of in de Franse overzeese gebiedsdelen wordt u beschouwd als de officiële importeur en bent u verplicht de voorschriften van het land van ontvangst van de goederen na te leven. Eventuele belastingen en douanerechten die verschuldigd zijn wanneer het pakket op de plaats van bestemming aankomt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn diens verantwoordelijkheid. Wij zijn niet verplicht u het bedrag van dergelijke verschuldigde heffingen en belastingen te verstrekken.

Hiboo 5: Orderbevestiging en beheer

Het bedrijf Hiboo verbindt zich ertoe elke geplaatste bestelling te bevestigen door het sturen van een e-mail. Deze e-mail bevestigt dat de bestelling in aanmerking is genomen en dat het bestelbedrag is afgeschreven. Na het versturen van de orderbevestigingsmail kan het bedrijf Hiboo niet garanderen dat de klant de bestelling kan annuleren.

Als u een wijziging of annulering wilt doorvoeren, nodigen wij u uit om binnen 48 werkuren contact met ons op te nemen. De bestelling kan niet meer worden gewijzigd zodra het product in productie is. Elke wijziging van de bestelling is onderworpen aan een herbeoordeling van de prijs.

Het bedrijf Hiboo verbindt zich ertoe u te informeren over de verschillende fasen van uw bestelling en in het bijzonder over de verzending ervan.

Hiboo 6: Productpresentatie

De firma Hiboo verbindt zich ertoe haar producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven in haar beschrijvingen en op de verschillende rubrieken van de site www.hiboo.be Indien er fouten of weglatingen worden geconstateerd met betrekking tot deze presentaties of de beschrijving van de producten, valt de verantwoordelijkheid van de Hiboo bedrijf kon er niet bij betrokken zijn.

Foto's en illustraties vallen eveneens niet onder de contractuele reikwijdte.

Hiboo 7: Levering

De pakketten worden verzonden en afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven bij het bestellen op de website van het bedrijf Hiboo.

De op de site aangegeven levertijden komen overeen met de gemiddelde tijden voor verzending en levering, in werkdagen, en komen niet overeen met een contractuele verbintenis.

De prijzen aangegeven op de site www.hiboo.be zijn aangegeven in euro, inclusief BTW (alle belastingen inbegrepen) en inclusief transportkosten voor België.

Voor de rest van Europa gelden de prijzen aangegeven op de site www.hiboo.be vervoer is niet inbegrepen.

Voor consumenten die in andere geografische gebieden wonen waar de levering door het bedrijf Hiboo zou plaatsvinden, zijn de weergegeven prijzen exclusief BTW of verzendkosten. Deelname aan de verzendkosten kan worden aangevraagd na het selecteren van het product.

Prijzen voor leveringen buiten gebieden waar Hiboo gratis bezorging aanbiedt, worden aangegeven bij het plaatsen van de bestelling. Voor gebieden buiten de Europese Unie kunnen belastingen en douanekosten door de vervoerder worden geclaimd (Hiboo 4).

De klant is verantwoordelijk voor de gegevens (afleveradres, naam en telefoonnummer) die hij verstrekt bij het plaatsen van zijn bestelling. Hiboo kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat een fout de levering verhindert of vertraagt.

De bezorging vindt plaats tussen 07.30 uur en 19.00 uur op het adres dat tijdens het bestelproces is aangegeven. Dit gebeurt altijd door vooraf een afspraak te maken.

De Koper verplicht zich aanwezig te zijn op de voorziene leveringsdatum. Bij ongemotiveerde afwezigheid en niet minstens 24 uur op voorhand gemeld, heeft de verkoper het recht om een ​​tweede levering aan te rekenen aan de prijs van 110 euro exclusief BTW. De Koper mag echter een derde partij aanwijzen om de goederen in ontvangst te nemen. In dit geval moet de Koper de identiteit van de derde partij bevestigen, maar mag hij in geen geval de plaats van levering wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van HIBOO.

Leveringen vinden plaats in het gebouw of de woning van de klant. De klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de plaats van levering goed bereikbaar is. In geval van vertraging bij de levering wordt de klant hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. De prijs die HIBOO sprl voor deze service aanbiedt, omvat 45 minuten voor het lossen van het materiaal bij de klant en de volledige montage van het bed (2 boxen, hoofdeinde en matras). Voor elke behandeling die niet voorzien is in de initiële schatting en voor elke wachttijd wordt een bijkomende facturatie van € 30 per periode van 15 minuten in rekening gebracht.

De montage van het bed wordt verzorgd door HIBOO. de klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de montagelocatie goed bereikbaar is en dat de locatie voldoende ruimte heeft om de diverse meubelstukken (minimale footprint 205cm x 140cm x 15 cm) naar de aangegeven locatie te transporteren. In geval van toegangsproblemen of risico op schade in verband met de montage van het meubilair, zal de klant de nodige maatregelen nemen zodat de levering van het meubilair in de beste omstandigheden plaatsvindt (lift ter plaatse beschikbaar of bewegende goederenlift op verantwoordelijkheid van de klant). Vanaf de derde verdieping heeft hiboo het recht om de klant om een ​​lift te vragen om de bezorging uit te voeren.

Indien de klant ervoor kiest om het materiaal zelf of door een derde van zijn keuze op te halen in de magazijnen van HIBOO, gebeuren het transport, de behandeling, het laden en lossen voor zijn rekening, risico en onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De verwijdering en teruggave van de apparatuur moet plaatsvinden op de dag(en) en tijdstip(pen) die in het contract zijn vastgelegd. In overleg met HIBOO kan de koper genieten van een korting van 70 euro inclusief BTW bij afhaling van de goederen.

Wij adviseren de Koper bij ontvangst:

Om de conformiteit van de geleverde goederen met betrekking tot de bestelling te controleren,
Om te controleren of er tijdens het transport geen schade is ontstaan,
Om eventuele nuttige voorbehouden op de transportbon zelf te vermelden,
Wij raden de Koper aan de verpakking in perfecte staat te bewaren.

Hiboo 8: Betaling – heeft te maken met onze betaalmethode

U kunt uw aankoop betalen op elke manier die beschikbaar is op onze website. Wij bieden betaling aan met creditcard of bankpas (VISA en Mastercard), Paypal en vooruitbetaling. Wij behouden ons het recht voor om minder dan al onze betalingsopties aan te bieden. Het account dat aan uw betaalmethode is gekoppeld, wordt gefactureerd op het moment van bestellen.

De klant machtigt Hiboo volledig om de betaalkaart te gebruiken om zijn bestelling te betalen en dat een dergelijke betaling betekent dat hij op juridische wijze toegang krijgt tot voldoende middelen om alle kosten van de bestelling te dekken. Hiboo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van de gebruikte betaalmethode. Facturen, orderoverzichten en ondersteunende documenten mogen uitsluitend in elektronische vorm worden verstrekt. Hiboo behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering, ongeacht de aard en het uitvoeringsniveau ervan, op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling van enig door de klant verschuldigd bedrag.

Alle betalingen worden verwerkt via een veilig gegevensversleutelingssysteem, zodat geen door de klant verstrekte informatie door derden wordt onderschept. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de betalingsfactuur op te slaan en af ​​te drukken als hij de transactiegegevens wil behouden. Hiboo behoudt de volledige eigendom van alle verkochte producten totdat de betaling is voltooid, inclusief alle toepasselijke vergoedingen, belastingen en vereiste bijdragen.

Hiboe 9: Herroepingsrecht

Conform de wetgeving heeft u vanaf de datum van ontvangst van uw levering of afhaling van uw bestelling een termijn van 14 werkdagen om uw bestelling te herroepen. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen bij het afsluiten van uw verkoopovereenkomst. Dit geldt enkel voor bestellingen die buiten de winkel geplaatst en afgesloten worden, hetzij op www.hiboo.be

In het geval van een enkele bestelling die in meerdere termijnen wordt geleverd, gaat de termijn in vanaf de ontvangst van het laatste artikel dat deel uitmaakt van dezelfde bestelling.

Uw herroepingsrecht moet per e-mail worden doorgegeven: hello@hiboo.be

HIBOO stuurt u een ontvangstbevestiging ter bevestiging dat er rekening is gehouden met uw opnameverzoek.

Het bedrijf Hiboo behoudt zich het recht voor om foto's op te vragen voordat het wordt geretourneerd. Producten die schade of sporen van slijtage vertonen als gevolg van een andere behandeling dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze producten vast te stellen, kan de onderneming Hiboo de terugbetaling weigeren of het terugbetaalde bedrag dienovereenkomstig verlagen.

9.1 Voorwaarden met betrekking tot de Hiboo Proefaanbieding voor Matrassen voor bestellingen bevestigd vanaf 01/02/2024 (bestellingen geplaatst vóór deze datum en geleverd na 01/02/24 vallen niet onder de reikwijdte van deze aanbieding verlengde proefactie):

Hiboo biedt een verlengde proefperiode van 60 dagen, exclusief voor zijn matrassen, ongeacht of deze afzonderlijk worden gekocht of in het MINUIT-pakket zijn opgenomen. Deze proefperiode is een verlenging van het standaard herroepingsrecht van 14 dagen, in overeenstemming met artikel L121-21 van de Consumentenwet, waardoor de totale duur op 60 kalenderdagen komt vanaf de datum van ontvangst van de matras. Het is belangrijk om te benadrukken dat de dozen en hoofdborden in het MINUIT-pakket onderworpen blijven aan de standaard herroepingsvoorwaarden van 14 dagen.

Tijdens deze proefperiode heeft de klant de mogelijkheid om het matras te ruilen of een terugbetaling aan te vragen. Om dit te doen, moet het verzoek per e-mail worden verzonden naar hello@hiboo.be, vergezeld van foto's en de reden van terugzending.

Om van deze aanbieding te kunnen profiteren, moet de matras in schone staat, vlekvrij en vergezeld van het originele bestelformulier of de factuur aan ons worden geretourneerd. Om ervoor te zorgen dat uw matras gedurende de hele levensduur schoon blijft, raden wij u aan onze Hiboo-matrasbeschermer te gebruiken.

Deadline voor het retourneren van een artikel

Vanaf de datum van uw herroepingsverzoek heeft u vervolgens maximaal 14 dagen de tijd om het product terug te sturen naar het HIBOO-magazijn.

Terugbetaling van geretourneerde bestellingen

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, vergoedt HIBOO u de producten en de initiële bezorgkosten of herroepingskosten. Extra kosten verbonden aan een duurdere bezorgmethode dan de standaardmethode worden echter niet vergoed.

Voor matrassen die onder de proefaanbieding van 60 dagen vallen, wordt het terugbetalingsbedrag specifiek berekend op basis van de aankoopmethode van de matras, ongeacht of deze afzonderlijk of in combinatie met het MINUIT-pakket wordt gekocht. Als onderdeel van de MINUIT-pakketaanbieding wordt de inruilwaarde van de matras berekend op basis van onderstaande tabel.

Matrastype

Dimensie

Prijs indien alleen gekocht

Prijs in middernachtpakket

Origineel

90x200

140x200

160x200

180x200

349€

519€

579€

639€

300€

300€

300€

300€

Simpel

90x200

140x200

160x200

180x200

399€

599€

699€

799€

500€

500€

500€

500€

Premioo

90x200

140x200

160x200

180x200

799€

1199€

1349€

1499€

800€

800€

800€

800€

Tenzij anders overeengekomen, vindt de terugbetaling altijd plaats volgens de originele betaalmethode die is gebruikt op het moment van aankoop.

Terugbetaling van producten vindt plaats binnen 72 uur vanaf de datum waarop HIBOO de goederen heeft opgehaald.

9.2 Retourvoorwaarden bij uitoefening van het herroepingsrecht:

De kosten voor het retourneren van het product zijn voor uw rekening.

Als u wilt dat het product door HIBOO wordt opgehaald, moet u eerst de kosten betalen voor het transport van het product naar het dichtstbijzijnde HIBOO-depot. De ophaal- en retourkosten bedragen € 75,-.

U kunt uw product ook op afspraak gratis zelf afgeven in het door Hiboo opgegeven depot, voorzien van uw aankoopbewijs (orderbevestigingsmail, factuur of afleverbon).

U wordt verzocht alle maatregelen te nemen en, indien van toepassing, alle verzekeringen te nemen om de mogelijke vernietiging, geheel of gedeeltelijk, van de geretourneerde goederen te compenseren tot aan de levering aan HIBOO.

Producten die onvolledig worden geretourneerd of die na 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht worden ontvangen, beschadigd, bevuild of beschadigd zijn, worden niet terugbetaald en blijven ter beschikking van de Koper. Alle artikelen moeten in verpakking worden geretourneerd.

Uitzonderingen:

Het herroepingsrecht voor matrassen, boxsprings en aanverwant textiel geldt uitsluitend voor standaardmaten: 70×200, 80×200, 90×200, 140×200, 160×200 en 180×200.

Indien de aankoop gepersonaliseerde producten betreft, profiteert de Koper niet van dit herroepingsrecht. In overeenstemming met de wetgeving is herroeping dus uitgesloten voor overeenkomsten voor de levering van goederen die duidelijk gepersonaliseerd zijn of gemaakt zijn volgens de specificaties van de consument. Met name op maat gemaakte artikelen (specifieke maten, kleuren of specifiek textiel, etc.), niet-standaard afmetingen (80×190, 120×190, 150×190, 160×190, 200×200 of andere) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. …zie standaardmaten hierboven), inclusief specifieke toevoegingen of wijzigingen voor beddengoed (specifieke maten of diktes, ritsen, etc.).

Het herroepingsrecht en retournering in de winkel zijn niet van toepassing op textielproducten, in het bijzonder lakens, dekbedovertrekken, matrasbeschermers, kussenslopen, evenals dekbedden en kussens, als deze artikelen om gezondheidsredenen uit de originele verpakking zijn gehaald. of hygiënebescherming.

Hiboo 10: Cookiebeleid

De Klant geeft de onderneming Hiboo uitdrukkelijk toestemming om een ​​zogenaamd “cookie”-bestand op de harde schijf van de klant te plaatsen.

Deze “cookie” heeft tot doel het verzamelen van statistieken, klantherkenning en identificatie in het “mijn account” -gedeelte van de Hiboo-bedrijfswebsite te vergemakkelijken. Met een cookie kunnen wij u niet bij naam identificeren. Over het algemeen registreert het informatie met betrekking tot uw browsen op onze site, die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

Deze gegevens zijn strikt bedoeld voor intern gebruik door Hiboo en worden niet aan derden doorgegeven.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw browser te configureren.

Sommige cookies zijn advertentiecookies waarmee we de bekeken producten kunnen registreren om u binnen een periode van maximaal 90 dagen reclamebanners voor te stellen die aansluiten bij uw interesse.

Hiboe 11: Verantwoordelijkheid

Het bedrijf Hiboo heeft slechts een middelenverbintenis in alle stadia van toegang tot de site, bezoek, invoer van formulieren, plaatsen van bestellingen, voorbereiden van bestellingen, levering van bestellingen, retourneren van producten en terugbetalingen voor terug te betalen bestellingen.

Het bedrijf Hiboo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk en buiten de door het bedrijf genomen voorzorgsmaatregelen.

Hiboo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevallen van overmacht, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus.

Hiboe 12: Intellectueel eigendom

De Site en zijn componenten (merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, muziek, teksten, enz.) vormen eigendom van Hiboo. Ze zijn beschermd door intellectuele rechten (in het bijzonder auteursrechten, modelrechten, merkenrechten, enz.) en mogen daarom niet worden gereproduceerd, gebruikt of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hiboo of, indien van toepassing, van de betrokken rechthebbende, op straffe van vervalsing. een misdrijf van namaak van auteursrechten en/of modellen en/of merken, strafbaar met een straf van drie maanden tot drie jaar en een boete van 100 tot 100.000 euro, of slechts één van deze straffen.

Hiboo verleent de Gebruiker hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, voor onbepaalde tijd en op elk moment herroepbaar zonder opgaaf van reden, om toegang te krijgen tot de inhoud van de Site, deze weer te geven en te downloaden, uitsluitend voor weergavedoeleinden. De Gebruiker mag voor zijn persoonlijke behoeften ook een kopie afdrukken van de inhoud die op de Site wordt weergegeven, op voorwaarde dat hij de inhoud van de Site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle mededelingen over het auteurschap en de oorsprong van de Site behoudt. Reproductie is dus enkel toegestaan ​​voor strikt persoonlijke doeleinden in de zin van artikel XI.190 5° van het Wetboek van Economisch Recht.

Elk gebruik van de site en de onderdelen ervan dat niet onder dit artikel valt, is ten strengste verboden.

Hiboo 13: Garantievoorwaarden

Op producten die door het bedrijf Hiboo worden verkocht, geldt een garantie van 2 jaar op alle materiaal- en fabricagefouten.

Het voordeel van de garantie moet worden aangevraagd door de koper van het product, die over de factuur voor de bestelling beschikt. Om van de garantie te kunnen genieten, dient het product in goede staat en schoon geretourneerd te worden.
Indien een fabricagefout wordt bewezen, zal Hiboo het defecte product op eigen kosten vervangen door een nieuw product.

Contractuele garantie  zie commercieel garantiedossier

De duur van de garantie begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van de goederen, aangegeven op de factuur of, indien van toepassing, op de leveringsbon. Deze garantie geldt alleen voor goederen, diensten zijn uitgesloten.

MATRAS – 10 jaar garantie

De garantie dekt de kern van de matras tegen elke abnormale doorbuiging of voortijdige vervorming onder normale gebruiksomstandigheden, op een geschikte ondergrond en in goede staat.

Houd er rekening mee dat de aanpassingsfase aan de vorm van uw lichaam kan resulteren in een lichte bezinking van minder dan 20% van de vulmaterialen. Dit is normaal en valt niet onder de garantie.

BEDBODEMS - 10 jaar garantie

Voor vaste bedbodems, dat wil zeggen met uitzondering van elektrische en handmatige bedbodems, geldt een levenslange garantie tegen eventuele fabricagefouten bij normaal gebruik. Deze garantie geldt niet voor de volgende onderdelen: kogelgewrichten, lattenbevestigingen, matrasstoppers, glijders, noppen, schroefdraad, poten, latten, hoofdborden en bevestigingen, bekledingtijk.

Voor elektrische bedbodems geldt een garantie van twee jaar tegen fabricagefouten bij normaal gebruik.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN VOOR GARANTIE OP BEDBOGEN EN MATRASSEN

In geen geval dekt de garantie schade die voortvloeit uit een gebrek aan onderhoud, het gebruik van geweld, een ongeval, een abnormaal fenomeen van vochtigheid of hitte (geen schimmel, geen sporen van vocht, noch verslechtering zoals verbranding), pogingen tot reparatie of andere veranderingen aan het product (zagen, boren, enz.), noch schade aan de bekledingsstoffen, het naaigaren of enig ander element waarvan het behoud verband houdt met de gebruiksomstandigheden.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet het product in strikt schone staat, vlekvrij en vergezeld van het originele bestelformulier of de factuur naar ons worden teruggestuurd. Om ervoor te zorgen dat uw matras gedurende de hele levensduur schoon blijft, raden wij u aan onze Hiboo-matrasbeschermer te gebruiken.

Via deze garantie verbinden wij ons ertoe een soortgelijk of gelijkwaardig product om te ruilen, of de defect bevonden matras of boxspring te repareren. De bezorgservice wordt in rekening gebracht zoals hierboven vermeld.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet u bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:
– Het matras moet op een geschikte boxspring geplaatst zijn en in goede staat verkeren.
– Spring- en microveringsmatrassen mogen niet worden gebruikt op lattenbodems, waarbij de ruimte tussen elke lattenbodem groter is dan 5 cm.
– Het moet worden beschermd door een waterdichte matrasbeschermer.
– Het mag nooit direct op de grond of op een ongeventileerde ondergrond worden geplaatst.
– U dient uw matras minimaal twee keer per maand te draaien (hoofd/voeten en voorzijde/rug), tenzij anders aangegeven.
– Het garantielabel op de rand van het matras mag in geen geval worden verwijderd.

Elke vervanging of reparatie kan niet tot gevolg hebben dat de duur van de garantie wordt verlengd.

Er geldt niettemin een verouderingsprincipe (niet van toepassing op vaste bedbodems met een garantie van 10 jaar en met uitzondering van de hierboven gedefinieerde uitsluitingen) om de restwaarde van het product te beoordelen, dat wordt toegepast volgens het onderstaande detail:

  • Van 0 tot 2 jaar: 100% van de waarde
  • Na 2 jaar: 80% van de waarde
  • Na 3 jaar: 60% van de waarde
  • Na 5 jaar: 40% van de waarde
  • Na 7 jaar: 20% van de waarde

Hiboe 14: Geschillenbehandeling

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Algemene Voorwaarden, hebben de Hoven en Tribunalen van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusieve jurisdictie, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

Alvorens stappen te ondernemen gericht op de juridische oplossing van een geschil, verbinden Koper en Hiboo zich ertoe te proberen dit in der minne op te lossen. Daartoe nemen zij eerst contact met elkaar op, voordat zij, in voorkomend geval, hun toevlucht nemen tot bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting.

Hiboe 15: Persoonsgegevens

De vennootschap Hiboo behoudt zich het recht voor om, dankzij de cookie vermeld in Hiboo 11, gegevens te verzamelen met betrekking tot gebruikers van de site en dit op naam.

Het bedrijf Hiboo is eigenaar van de verzamelde gegevens en behoudt zich het recht voor om deze te gebruiken en over te dragen.

In alle gevallen, en in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, kan elke gebruiker of klant van de site zich op elk moment verzetten tegen het commerciële gebruik van deze gegevens en profiteert hij ook van een recht op toegang, rectificatie en verwijdering. van gegevens over hem.

Alle verzoeken met betrekking tot dit artikel moeten per e-mail naar het Hiboo-team worden gestuurd

Hiboo 16: Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

Hiboo behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de Site en de inhoud ervan te wijzigen en bij te werken, door gebruikers via de Site hiervan op de hoogte te stellen, deze Algemene Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden, het Charter en het Cookiebeleid. Al deze wijzigingen worden aan de Gebruikers opgelegd telkens wanneer zij de Site bezoeken.

In geval van discrepanties tussen de taalversies van deze Algemene Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden, het Charter of het Cookiebeleid, prevaleert de Franstalige versie.

In het geval dat een bepaling van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden door een rechterlijke beslissing als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht.

Hiboe 17: Contact

Wij beantwoorden graag al uw vragen binnen 48 uur per e-mail naar hallo@hiboo.be.

De klantenservice is iedere dag van de week bereikbaar per e-mail of telefoon van 8.30 tot 21.00 uur.

Bijgewerkte Algemene Voorwaarden: 01/01/2024